Menu

2 1/4" Flat Disc

1" 38-400 Bottle Cap Thread Port Disc

PD38-400 NKF-QC

$5.36
PDO6NKF-QCPDO6NKF-QC
Opposing Barb Port Disc 1/4" ID

PDO4-E8402-QC

$1.17
PDO6NKF-QCPDO6NKF-QC
Opposing Barb Port Disc 1/4" ID

PDO4NKF-QC

$5.88
PDO6-E8402-QCPDO6-E8402-QC
Opposing Barb Port Disc 3/8" ID

PDO6-E8402-QC

$1.27
PDO6NKF-QCPDO6NKF-QC
Opposing Barb Port Disc 3/8" ID

PDO6NKF-QC

$5.88
PDO8NKF-QCPDO8NKF-QC
Opposing Barb Port Disc 1/2" ID

PDO8-E8402-QC

$1.37
PDO8NKF-QCPDO8NKF-QC
Opposing Barb Port Disc 1/2" ID

PDO8NKF-QC

$5.88
Port Disc with Female Luer - Flat Plate

PND-LF-E8402-QC

$1.05
PND10NKF-QCPND10NKF-QC
Port Disc - Flat Plate 5/8" ID

PND10-E8402-QC

$1.22
PND10NKF-QCPND10NKF-QC
Port Disc - Flat Plate 5/8" ID

PND10NKF-QC

$6.37
PND12NKF-QCPND12NKF-QC
Port Disc - Flat Plate 3/4" ID

PND12-E8402-QC

$1.28
PND12NKF-QCPND12NKF-QC
Port Disc - Flat Plate 3/4" ID

PND12NKF-QC

$6.48
PND16NKF-QCPND16NKF-QC
Port Disc - Flat Plate 1" ID

PND16-E8402-QC

$1.45
PND16NKF-QCPND16NKF-QC
Port Disc - Flat Plate 1" ID

PND16NKF-QC

$7.27
PND2NKF-QCPND2NKF-QC
Port Disc - Flat Plate 1/8" ID

PND2-E8402-QC

$1.07
Showing 1–16 of 29 results